Bezpečnost a ochrana při práci, požární ochrana a prevence

Pravidelná školení zaměstnanců a dodržování stanov BOZP a PO je zákonná povinnost, ale mnohdy taktéž užitečná věc. Každopádně mnohdy také noční můra každého zaměstnavatele – noční můra, se kterou Vám můžeme pomoci.

BOZP a PO v podání Global Security s.r.o.

Global Security s.r.o. má vlastní bezpečnostní a požární techniky, které zaštiťuje Marcela Pokorná. Zajišťují, mimo jiné, kvalitní školení zaměstnanců v oblastech BOZP, PO ale i havarijní připravenosti a reakcím na mimořádné události . Služby a poradenství v oblastech BOZP a PO jsou na základě požadavku k dispozici i našim klientům.

Osvědčení TÜV SÜD Czech – odborná způsobilost v prevenci rizik č. TÜV/28/PREV/2017

Podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) může zaměstnavatel vykonávat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti a zároveň zaměstnává nejvýše 25 zaměstnanců.

Chcete-li se vyhnout postihu za neplnění těchto úkolů, který může dle zákona O inspekci práce č.251/2005 Sb. činit až 2.000.000 Kč, je třeba se rozhodnout, zda :

  • budete zaměstnávat osobu způsobilou pro plnění zákonných požadavků
  • navážete spolupráci s externí firmou, která Vaše povinnosti částečně převezme
  • předáte jednomu ze svých zaměstnanců ony potřebné znalosti + využijete nejmodernější technologie pro organizaci BOZP, které Vám zajistí splnění zákonných požadavků při minimu péče o tuto problematiku.

Kvalitní péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci zvyšuje kulturu firmy, je jedním z benefitů poskytovaných zaměstnancům a zároveň chrání zaměstnavatele před možnými následky při neplnění úkolů v prevenci rizik.

Tuto činnost lze zajišťovat i dodavatelsky.

Pro tuto tématiku přejděte prosím na stránky našeho školícího a bezpečnostního centra – www.mapok.cz

mapok

Marcela Pokorná
Marcela PokornáBezpečnostní a požární technik Global Security s.r.o.
V oblasti bezpečnosti práce a požární prevence pracuji od roku 2000. Dovoluji si Vám nabídnout své dlouholeté zkušenosti.
Vybrat v E-shopu!

Sháníte bezpečnostní tabulky?

Fotoluminescenční tabulky, které požaduje zákon, si v klidu vyberte u nás. Stejně tak zde naleznete i např. autonomní detektor potřebný ke kolaudaci stavby.
Vybrat v E-shopu!