Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informujeme, že tento web využívajá pro svou činnost tzv. cookies (anglicky sušenka) – malá množství dat, která jsou sdílena s Vaším počítačem a která umožňují lepší využití webu a přizpůsobení jeho obsahu Vašim potřebám. Cookies dnes již používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies jsou obecně užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, kdy si pamatují preferované zobrazení či nastavení. V případě e-shopu i obsah košíku. V cookis mohou být uložena i anonymní data sloužicí pro služby třetích stran jako například Google Analytics.

Žádná z cookies použitých na našich stránkách nesbírá informace, jež by obsahovaly Vaše osobní identifikační údaje.

Prostřednictvím našich webových serverů mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies jiných subjektů a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků. Komerční sdělení jsou zobrazována ve Vyhledávání Google, Vyhledávací síti Google a v Obsahové síti Google prostřednictví reklamní sítě Google DoubleClick Ad Exchange. Z příjmu těchto cookies je možné se odhlásit na adrese http://www.networkadvertising.org/choices/.

Zásady využití cookies

Naše společnost v žádném případě nevyužívá cookies k jiným, než čistě technickým účelům. Žádné údaje z cookies nespojuje s jakýmikoliv jinými údaji a neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Druhy cookies

Existují dva druhy cookies – dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče a trvalé soubory cookie, které zůstávají uloženy ve vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů.

Trvalé soubory cookie  pomáhají váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vaši osobu. Další výhodou trvalých cookies je to, že umožňují přizpůsobit stránky Vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče.