Fyzická ostraha Global Security s.r.o. – co Vám nabízíme?

Zaměřujeme se na poskytování fyzické ostrahy objektů, zejména pro průmyslové podniky, hospodářské, obchodní,výrobní či jiné organizace a instituce. Činnost společnosti je zaměřována především na zajištění nerušeného provozu v objektech klienta, ochranu zdraví a životů jeho zaměstnanců, ostrahu a ochranu jeho majetku a také vyhledávání a snížení majetkové trestné činnosti uvnitř objektů klienta.

Druhou částí, je fyzická ostraha osob a eventů – kultůrních či jiných akcí. Popř. působení hlídky bezpečnostní agentury v rámci zajištění pořádku na veřejném prostranství pro správní celky bez Obecní/Městské policie a bez Obvodního oddělení Policie ČR.

Fyzická ostraha  je nejvíce používaný způsob chránění veřejných prostor, ale není vždy plně efektivní, v závislosti na dalších požadavcích na strážného. Efektivita fyzické ostrahy se zvyšuje v propojení s bezpečnostními technologiemi. Díky spojení techniky a lidského faktoru lze zpravidla dosáhnout rozumných finančních nákladů a velmi vysoké efektivity. Každému nasazení naší ostrahy předchází bezpečnostní audit a společné jednání s klientem o potřebných režimových opatřeních na objektu.

Výsledek dobře fungující ostrahy je navenek neviditelný, je to pocit klidu, který Vám fungující ostraha dodává. Je ovšem i vyčíslitelný a to eliminací ztrát, ke kterým mohlo dojít a bylo jim předejito včasným zásahem či upozorněním, ať již jde o ztráty materiální či energetické, ať již jde například o pouhé zhasnutí světla v místnosti nebo uzamčení opomenuté brány.

Naší předností je neustálé zkvalitňování a vylepšování námi nabízených služeb. Důkazem je stále vzrůstající počet spokojených zákazníků

Kontrola nemocných a práce neschopných

V rámci poskytování našich služeb Vám nabízíme i kontrolu Vašich zaměstnanců v době jejich léčebného režimu.

Poslední dobou velmi žádaní služba, kdy ve dnech kdy proplácíte nemocenskou Vy, můžete využít kontroly zaměstnance na nemocenské, zda ji opravdu dodržuje a případně krátit jeho nemocenskou v případě porušení. Z výjezdu pořizujeme záznam GPS a fotografie, aby nebyl náš výkon při nezastižení zaměstnance napadnutelný tvrzením, že neproběhl.

Modul fyzické ochrany objektů obsahuje:

 • Fyzická ostraha
 • Obsluha kamerového systému střeženého objektu
 • Kontrola zaměstnanců a jejich prohlídky, dle ZP 206/2006 Sb., § 248 a podle OZ 40/1964 Sb., §11.
 • Kontrola vjezdu a výjezdu vozidel včetně kontrol vývozu zboží a materiálu
 • Recepční činnost, písemná nebo elektronická evidence návštěv
 • Výdej a evidence klíčů, zapečetěných obálek, čipových karet apod.
 • Kontrola zaměstnanců na samostatných pracovištích (odpolední, noční směny a dny pracovního volna)
 • Kontrola požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek na pracovišti dle zákona – detektor alkoholu a jednorázové testery na drogy
 • Pochůzková činnost zaměřená na zabránění pohybu cizích osob ve střeženém prostoru, krádeže, škody, zneužití, uzamčenost a uzavřenost oken, dveří, vrat a technologických otvorů
  – jejich okamžité odstranění, evidence nebo další řešení
 • Obsluha technologických zařízení (klimatizace, servery, kotelny, apod.)
 • Každodenní předávání zjištěných závad jednotlivých společností odpovědným osobám
 • Preventivní kontroly zaměřené na požární a ekologické havárie
 • Ostraha vyškolená na poskytnutí první pomoci a k reakcím na mimořádné události
 • Vystavování a evidence průkazů pro evidenci služebních vozidel a parkování
Global Security Vsetín ostraha
Global Security Vsetín ostraha
Global Security Vsetín ostraha
Global Security Vsetín ostraha

Modul fyzické ochrany osob a eventů obsahuje:

 • Bodyguarding – doprovod osob
 • Zajištění ostrahy eventů (koncertů,…) – vyhodnocení rizik, zajištění perimetru a pořádku
 • Door Supervising – “vyhazovači” na vstupech
 • Bezpečnostní doprovody při problémových situacích
 • Pěší/motorizovaná hlídka pro samosprávní celky
 • Zásahová hlídka – vice v sekci Patrol systém

Chcete vytvořit cenou nabídku?

At už máte zájem o ostrahu nějaké společenské události, vlastního zdraví, asistenci při řešení problému nebo chcete porovnat nabídku ostrahy objektu s Vaší aktuální - kontaktujte nás. Veškeré záležitosti ohledně fyzické ostrahy řešíme individuálně.
Kontaktujte nás!