Fyzická ostraha
Zabezpečovací a kamerové systémy
Bezpečnost práce & požární ochrana
Patrol systém
DPPC - PCO
Zabezpečení staveb
Novinky
Kontakt Global Security s.r.o.

Bezpečnostní služba, nebo chcete-li bezpečnostní agentura

Global Security s.r.o.

byla založena roku 2012 jako následovník společnosti RH Security. Bezpečnostní agentura Global Security s.r.o. se sebou přinesla vizi globálního pojetí nabídky služeb v oblasti bezpečnosti, což zabezpečuje za pomoci vlastních i externích pracovníků, ale hlavně také zkušenostmi na tomto poli a potřebného “know-how” jak v oblasti fyzické ostrahy, ostrahy eventů, tak v oblasti bezpečnostních technologií.

Global Security s.r.o. Vám zaručuje poskytování svých služeb zaměstnanci, kteří splňují kvalifikační předpoklady dle Vyhlášky 16/2009 Sb., o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva, ve znění zákona č.274/2008 Sb.

Global Security s.r.o. má vlastního bezpečnostního a požárního technika, který zajišťuje kvalitní školení zaměstnanců v oblastech BOZP, PO ale i havarijní připravenosti a reakce na mimořádné události.

Zaměstnanci, sloužící se zbraní procházejí pravidelnou střeleckou a taktickou přípravou u našich instruktorů a ve spolupráce s Shooting Training a R.D.A. Academy.

Bezpečnostní agentura Global Security s.r.o. je členem:

  • Komory podniků komerční bezpečnosti ČR – KPKB ČR
  • Komory podniků komerční bezpečnosti brněnského regionu KPKB BR, kde je jednatelka společnosti víceprezidentkou
  • Hospodářské komory ČR 
  • Sdružení AMBO – asociace sdružení fyzických osob a podnikatelů v oblasti elektronického zabezpečení majetku a ochrany osob

Nabídka Global Security s.r.o.

V oboru komerční bezpečnosti poskytujeme široké portfolio služeb v rámci našeho programu “globalizace” bezpečnostních služeb.

Poskytujeme fyzickou ostrahu budov i areálů, recepční činnost a zajišťujeme i pořádání a ostrahu různých akcí a koncertů.

Zabýváme se realizací různých projektů souvisejících s bezpečností, a to jak zabezpečením majetku projektovanými systémy perimetrické ochrany, zabezpečení objektů nebo kamerového (IP CCTV) zabezpečenímonitoringu popř. jejich kombinací, tak i zabezpečením budov z požárního hlediska. Více v sekci bezpečnostní technologie.

Firma disponuje vlastním bezpečnostním technikem, jehož služby nabízíme i Vám. Jedná se o školení zaměstnanců v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochraně (PO), havarijní připravenosti a reakcím na mimořádné události. Provádí kontroly a analýzy a následně navrhuje řešení – vše dle platných norem a zákonů. Také provádíme pravidelní prohlídky požárně bezpečnostních zařízení, a to i po změně zákona, kdy o tuto možnost mnoho firem přišlo!

K dalším činnostem patří správa majetku, provoz e-shopu a některé další služby z bezpečnostní sekce – např. GPS monitoring vozidel a osob.

Několik našich pracovníků je vycvičeno i na ochranu osob, popř. jiným rizikovým činnostem a spolupracujeme i s mezinárodně licencovanými osobami SIA CPO (Close Protection Officer) a BTEC Edexcel Level 2 a Level 3

Superb Global Security PCO

Slovo majitelky

Marcela Pokorná
Marcela PokornáCEO / Majitelka
Dobrý den,

mým cílem je poskytovat svým klientům profesionální službu, která je v současné době nezastupitelnou součástí bezpečnostního průmyslu komerčních subjektů i běžných občanů. V bezpečnostním oboru pracuji již více než 14 let a jsem vícepresidentkou Komory podniků komerční bezpečnosti brněnského regionu. Za tuto dobu prošel tento obor výrazným rozvojem a i když nepatříme k velkým nadnárodním společnostem, neustále držíme krok s požadavky trhu. Chci svým klientům bez společenských rozdílů poskytnout pocit bezpečí a jistoty, že jeho majetek bude ochráněn a že dostane odpovídající kvalitu námi poskytovaných služeb.

Staňte se členem spokojených klientů i vy!

Co od nás lze očekávat?

  • Profesionální přístup
  • Přehled v problematice a patřičné “know-how”
  • Orientace na zákazníka a individuální přístup
  • Komplexní nabídku služeb

Naše certifikace: